Behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig som kund och uppfylla bokföringslagens krav behandlar vi personuppgifter om dig.
Vi hämtar in uppgifter om ditt fordon och din adress från Transportstyrelsen via deras ombud. Uppgifter om ditt fordon, inklusive ditt
registreringsnummer vilket kan härledas till dig som ägare, kan komma att delas med andra parter för vår verksamhet. Ex. fordonstillverkaren och/eller
annan reservdelsleverantör samt generalagent eller annan samarbetspartner.

Du har rätt att begära ut information om vilka uppgifter vi har lagrat. Du har också rätt att kräva rättning av felaktiga uppgifter, samt att återkalla ditt
medgivande till lagring och användning av uppgifter. Du kan också begära att få uppgifter om dig raderade. Sådana ärenden hanteras av den
personuppgiftsansvarige.
Om du anser att dina rättigheter enligt GDPR inte iakttagits har du rätt att klaga hos Datainspektionen

Hitta till oss

Öppettider

Mån - Fre 07.30 - 17.00
Lör-Sön Enligt överenskommelse
Mån - Fre 07.30 - 16.30